O mně

lektorkaVýuce anglického jazyka se věnuji od roku 2010 ve formě firemní výuky a výuky jednotlivců i menších skupin ve spolupráci s jazykovými školami. Mám zkušenosti s výukou v mateřské škole, vedením kroužku na základní škole a také mám bohaté zkoušenosti s výukou dospělých všech úrovní znalostí jazyka.

Při výuce používám rozmanité materiály, například kartičky, deskové hry, modely předmětů, koláže obrázků, situační hry a další materiály, jež jsou cíleny na to, aby výuka nebyla pro studenty jednotvárná, ale naopak rozmanitá a zajímavá. S ohledem na jazykovou úroveň a zájem studenta se zároveň snažím ve výuce využívat zajímavé idiomy a fráze, komiksy, či zajímavosti z lingvistiky (morfologie, syntax, fonetika a fonologie, apod.), napomáhající k hlubšímu pochopení tvorby slov a struktur v angličtině. Studentům zapůjčuji v rámci výuky knihy, časopisy, komixy, filmy a programy na DVD. Vybrané materiály a pomůcky lze vidět v záložce Fotogalerie.

Anglický jazyk je moje práce, zaměření studia i velký koníček. Denně se angličtině věnuji minimálně 10 hodin, buď ve formě výuky nebo čtení knih v angličtině, sledování filmů a seriálů, čtení zpráv na BBC a podobně. Stále se snažím učit se a do výuky zařazovat nové věci a techniky, takže navštěvuji semináře a konference pro učitele jazyka, kde získávám nové materiály a znalosti.

• říjen 2017 – seminář Oxford Professional Development – Teaching English: Upper Primary

• březen 2017 – konference Bringing Creative Teaching into the Classroom

• listopad 2016 – konference Oxford Professional Development for Secondary Teachers

• srpen 2015 – úspěšné ukončení magisterského studia na Univerzitě Pardubice, obor Učitelství AJ pro základní školy

• duben 2015  – konference Oxford Professional Development: Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

• říjen 2014 – seminář Oxford Professional Development for Secondary Teachers

• červen 2014 – seminář A Look at the Writing Paper for FCE and CAE – Assessment and Tips

• červen 2014 – certifikát TOEIC (Test of English for International Communication) – 990 bodů (full score)

• březen 2014 – konference Oxford Conference for Primary Teachers

• listopad 2013 – seminář Oxford Professional Development for Secondary Teachers

• říjen 2013 – seminář Interactive Whiteboards: From Novelty to Mainstay

• květen 2013 – úspěšné ukončení bakalářského studia na Univerzitě Pardubice, obor Anglický jazyk – Specializace v pedagogice

• červen 2012 – certifikát CAE (Certificate in Advanced English) – známka A (úroveň C2)

CAEdiplomtoeic