Čeština pro cizince

__________________________________________________

EN: I use the most modern textbooks such as Czech Step by Step and Czech Expres, which I further complement with my own materials, exercises and other authentic sources (newspapers, supermarket fliers, magazines, brochures, etc.). For making the classes more playful and entertaining, I further use flashcards with pictures, memrize game cards or board games which help to develop and practise vocabulary.

I teach Czech language via English or Spanish, however, more advanced students can be taught without using mediating language.

The classes can be organized as individual, pair or in small groups in which case the cost per lesson per individual is cheaper. I also focus on teaching young children aged 3 and older for whom I base the lessons on for example Nečtu, nepíšu, učím se česky and the classes are organized as playful with usage of pictures, pantomime and physical movement.

Should you have any questions regarding the price, available times or any other information, do not hesitate to contact me on my email address listed on the page Kontakt.


CZ: Při výuce českého jazyka využívám nejmodernější učebnice pro výuku češtiny pro cizince, tedy Czech Step by Step a Czech Expres, které doplňuji vlastními materiály, cvičeními a autentickými podklady z běžného života (noviny, reklamní letáky, časopisy, brožury, atd.). Výuku také obohacuji hravými aktivitami, například využitím karet s obrázky, pexesa či deskových her napomáhajících rozvoji a procvičení slovní zásoby.

Český jazyk vyučuji prostřednictvím anglického či španělského jazyka, případně u pokročilejších klientů bez použití zprostředkovacího jazyka.

Výuku je možné koncipovat individuálně, ve dvojicích, či menších skupinkách, kdy je cena za hodinu výuky v přepočtu na jednotlivce výhodnější. Vyučuji také malé děti od 3 let věku, v takovém případě ve výuce vycházím ze zdrojů jako například Nečtu, nepíšu, učím se česky a výuka probíhá hravou formou s obrázky, využitím pantomimy apod.

V případě jakýchkoliv otázek ohledně ceny, možných časů výuky nebo v případě zájmu o další informace mě neváhejte kontaktovat na emailové adrese uvedené v záložce Kontakt.

__________________________________________________